Holy White Lies

Holy White Lies är en nyutkommen bok skriven av religionsforskaren Sameh Egyptson. Denna bok behövs verkligen på den svenska marknaden!
Boken är en av de mest omfattande och heltäckande böcker som skrivits om Muslimska Brödraskapet.
Holy White Lies är ett resultat av ett långt och gediget forskningsarbete och innehåller väldokumenterade fakta om Muslimska Brödraskapet. (Hädanefter MB.)
Egyptsons bok är unik i ämnet och den enda bok som har skrivits om MB och dess sätt att utnyttja den svenska demokratin för att nästla sig in politiken, med målet att vinna makt över den svenska politiska arenan.

Boken finns i två versioner, den ena är på arabiska och den andra på engelska.
Jag rekommenderar alla som bryr sig om Sverige och om demokratin överhuvudtaget, att läsa den – särskilt våra politiker och beslutsfattare.
Hoppas att den kommer på svenska också.

Holy White Lies avslöjar hur MB har infiltrerat nästan alla politiska partier i Sverige och etablerat kontakter högst upp i den politiska hierarkin.
Boken hann nästan inte komma ut innan den attackerades hårt av en bloggare som inte själv kan arabiska, men som frågade sina arabiska vänner om översättningen av vissa arabiska ord.
Bloggaren påstår att han läst boken – vilket innebär att han läste den engelska versionen. Mycket märkligt då att bloggaren inte refererar till den engelska versionen, utan till den arabiska!?

Bloggaren, Torbjörn Jerlerup, som kallar sig själv ”den arga sossen” har många invändningar mot Egyptsons faktaspäckade och väldokumenterade bok. Dessa presenteras i en stil som han verkar ha lärt sig från sina vänner i MB.

Bloggaren börjar sin attack med den här texten:
Men efter att ha köpt boken och börjat faktagranska den så upptäckte jag att Sameh Egyptson både förvrängt och förfalskat citat i den boken. Den svenska komedin om jakten på Muslimska Brödraskapet i Sverige fortsätter alltså.”
Den som läser ovanstående citat, förväntar sig fakta och bevis för att Egyptson har förvrängt och förfalskat – men av detta blev intet. Inget framkommer som motsäger Egyptsons fakta.

”den arga sossen” skriver också:
” Att granska det är ju lovvärt, men det finns anledning att granska Egyptsons hantering av citat och källor.”
Jag anser att det finns en ännu större anledning att granska ”den arga sossens” hantering av citat och källor, samt översättningen från hans tre vänner, som hjälpte honom med den arabiska texten.

Han nämner ordet ”Ikhtraq” som ett exempel. Bloggarens vänner har översatt ordet ”Ikhtraq” som ”genombrott”.
Detta är ett typiskt ordval från islamister. Islamister har lärt sig att välja vaga ord som kan ha olika innebörd. En professionell översättare däremot, använder alltid orden i sin rätta kontext, även om de kan översättas på olika sätt.

Vad betyder då ”Ikhtraq”?
Ikhtraq = Penetration, crossing, transit, disruption, piercing.
(Betydelsen enligt ”A Dictionary of Modern Written Arabic by Hans Wehr. Edited by J. Milton Cowan”)

Den svenska översättningen, enligt ESSELTE STUDIUM är:
Betydelse 1. Genomträngande, inträngande, infiltration.
Betydelse 2. mil. a) genombrott. b) projektils genomslag. (mil. är en förkortning av ordet ”militärväsen”)

I den andra arabiska texten som bloggaren har bett sina vänner att översätta, är det den tredje versionen som är närmast till rätt.

”Vi vill inte bli uppmärksammade för att islamisera västvärlden, det är inget som gynnar oss”.
Nedan följer den arabiska texten:

screenshot text på arabiska

 

Den gult markerade texten betyder så här på engelska, enligt ”A Dictionary of Modern Written Arabic”:

Turn, direct to or toward, Focus, To turn one’s eye or one’s attention to, To direct some one’s eye to, Calls one’s attention to, Attract attention.
Betydelsen på svenska enligt ESSELTE STUDIUM:
Tilldra sig uppmärksamhet, Väcka uppseende, Fästa, Rikta någons uppmärksamhet på, Lägga märke till, Observera, Ta notis om.

Den korrekta översättningen är:

” Vi vill inte tilldra oss uppmärksamhet, att vi håller på att islamisera västvärlden, detta gagnar oss inte.” (Den rödmarkerade texten ovan samt i den arabiska bilden) Här vill man genom sin vaga översättning negligera vad som pågår i Sverige och västvärlden.

Här kommer ett klipp från en dokumentär som vännen Walid Al- Kubaisi har producerat. Detta bekräftar det som Egyptson skriver i sin bok. Klippet är en intervju med ingen mindre än Mahdi Akif, den dåvarande högsta ledaren i Muslimska Brödraskapet.
Länken: https://www.youtube.com/watch?v=O184I3gYq9A&t=10s

Hur vågar egentligen ”den arga sossen” anklaga Egyptson för att sprida lögner, medan han själv sprider lögner, okunnighet och förvanskning av fakta?

Kunniga arabisktalande människor ser enkelt igenom MB’s vilseledande argument och propagandateknik – som består i att byta ämne, vifta bort, lägga ut dimridåer, rikta uppmärksamhet mot något annat och därigenom förvilla.
Denna teknik använder ”den arga sossen” med bravur i sin blogg.
Han hoppar från Muslimska brödraskapet till Kristendom och till Svenska kyrkans psalmer, till Livets Ord, till frikyrkor, till Katolicismen, till Judiska församlingen och till den Koptiska kristna kyrkan.

Det enda som verkar stämma i hans text är hans val av titel till sin blogg, ”Den arga sossen”. Den arga människan beter sig oftast osakligt och okunnigt under inflytande av sin ilska.
Muntligt får MB’s medlemmar ljuga hur mycket som helst och när de skriver går de långa vägar kring ämnet och använder vaga texter för att inte avslöja sina dolda syften.
De använder ofta en ”legoskribent” som kan föra fram budskap som de själva inte vill bli förknippade med.
Har bloggaren fått texten från någon islamist för att publicera den?

Enligt alla muslimska religiösa ledare är det tillåtet att vara ljuga och de hänvisar till en text i Koranen. Titeln till Egyptsons bok inspirerades av detta, eftersom Yousof Al-Qaradawi har uppmanat muslimer till vita lögner.

Om jag ska behandla varje lögn i ”den arga sossens” text kommer det att bli en hel bok, därför lägger jag bara till ett par punktar innan jag avslutar.

Jag tycker att det är osaklig, äckligt, och gement att använda MB’s argumentationsteknik och poängtera att Egyptson är kopt!
Man ska argumentera fakta mot fakta och inte blanda in religion eller nationalitet hos författaren. Och förresten – Kopt är ingen religion, det är en nationalitet! Alla äkta egyptier är kopter. Jag är kopt, född muslim.
När muslimerna invaderade Egypten, delades folket i två delar – de som tvingades att konvertera till islam och de som behöll sin egyptiska identitet – kopterna, namnet kommer från det gamla ordet ”Egyptus”.

Att ”den arga sossen” frågar sig hur Egyptson finansierade boken är en mycket underlig fråga som inte alls har med ämnet att göra.

Att Egyptson tryckte boken i Egypten är inte så märkligt, jag tryckte min bok i Estland eftersom det var billigare där.

Märkligt är däremot att ”den arga sossen” – som enligt egen utsago har läst boken så väldigt noga – och som han själv skriver ”faktagranskat den” –  ändå missade nedanstående text:

Published with aid from the Swedish Culture Center (Cairo)
Att hålla pennan i handen kräver mycket kunnande, saklighet,
men främst heder och ärlighet.

 

Annonser

En ny dom som skadar alla hederliga muslimer

När jag läste SVT:s text (Bilden nedan), undrade jag hur Diskriminerings- ombudsmannen tänker!

Nu har det återigen fallit en dom mot en arbetsgivare som ville anställa normala muslimer – inte fundamentalister!
Arbetsgivaren blev dömd och stämplad med DO:s diskrimineringsstämpel! Detta händer om och om igen – och ingen tänker på konsekvenserna!
Vissa muslimer har utvecklat detta beteende till en bra affärsidé när de söker jobb.
Först vägrar vederbörande hälsa på det motsatta könet vid intervjun.
På grund av detta beteende får han eller hon inte jobbet – och de anmäler händelsen till DO!
Den ”jobbsökande” fundamentalisten får skadestånd, blir känd bland företagarna och får ingen anställning i framtiden.
Efter detta kan han eller hon leva på socialen och jobba svart hos sina vänner.

Vilken bra affärsidé, sponsrad av DO och AD!
Jag undrar verkligen om DO och AD har tänkt efter ordentligt innan de dömde Uppsalaföretaget!

Diskrimineringsombudsmannens och Arbetsdomstolens aningslösa agerande, ger luft under vingarna till rasister, främlingsfientliga och islamofober!
Har DO och AD tänkt på att en sådan dom kan leda till att företag som behöver rekrytera, drabbas av islamofobi och undviker att kalla muslimer till jobbintervju? På så sätt drabbas alla hederliga muslimer som vill jobba och leva ett vanligt liv i Sverige.

Vet DO och AD att det finns många salafistiska imamer som förbjuder sina församlingsmedlemmar att skaka hand med icke-muslimer, eftersom alla icke-muslimer är orena?
Vet DO och AD att de stödjer fundamentalister och salafister genom en sådan dom?
Vet DO och AD att de går salafisternas ärenden och stämplar alla andra hederliga muslimer (som skakar hand med sina medmänniskor) som icke muslimer?
I själva verket ska den muslim som vägrar skaka hand med en icke-muslim dömas för diskriminering, och inte tvärt om.

Beslutsfattare, DO och AD! VAKNA! VAKNA! VAKNA!
Hederliga muslimer förtjänar inte att bli straffade på grund av er okunnighet om Islam!

Den muslimska Center-kvinnan i Solna har inte dömt fel i rättsfallet

Avsnitt I

Innan jag går in på ämnet vill jag förklara att jag är född och uppvuxen som muslim och har studerat Islam på
högre och djupare nivå.

Min fasta tro är att Sverige är ett fantastiskt land.
Landet är så gränslöst fantastiskt att det håller på att nå
vändpunkten.(Tippa över)
Under mina år i mitt nya älskade land Sverige, har jag
insett att svenskarna inte vågar tala klarspråk – och inte heller behandla invandrarfrågor på ett objektivt
och logiskt sätt.

Därför beslutade jag mig för att skriva en debattbok om invandring och integration. Boken bekostade jag själv och den gavs ut på eget förlag år 2014, titeln var
”Bevara Sverige svenskt”.

Boken rosades av, bland andra två tunga namn –
Bertil Torekull och Widar Anderson.
Många lokala journalister instämde i lovorden och så även hundratals personer på Facebook.
Politiker – från lokal nivå och hela vägen upp till de riksdagsmän som jag har personlig kontakt med – har fått en kopia av boken. Utöver det har SVT, TV4, samt några av landets största tidningar och bok-recensenter också fått den.
Tyvärr har ingen av dessa aktörer, som har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, vågat skriva eller nämna min bok med vare sig en negativ eller positiv recension.
Jag har jobbat som journalist och vet att den effektivaste och även grymmaste censuren är tystnad.

Fenomenet ”Den Obligatoriska Invandraren”
Alla politiska partier i Sverige tävlar om vem som har flest invandrare – helst muslimer – som de kan visa upp på sin politiska scen.
Jag har inte det minsta emot inkludering av invandrare i politiken, själv har jag varit aktiv i politiken fram till valet 2002, då jag blev tillfrågad om att kandidera till riksdagen. På grund av personliga skäl var jag tvungen att tacka nej till detta.

Det är väldigt viktigt att invandrare är aktiva i den svenska politiken.
MEN det ska finnas verkliga och vettiga skäl till att man väljer en invandrare eller muslim till något uppdrag.
Vanliga hederliga muslimer har lämnat sina länder för att leva i ett demokratiskt land med demokratiska och mänskliga värderingar. Sådana muslimer är det gott om här i Sverige och jag själv är en av dem, min insats för ”S” vittnar om detta.
Vi, som kommer från en muslimsk bakgrund, flydde från våra länder på grund av despotiska tolkningar av Islam. Vi sökte friheten i ett land där religionen är en sak mellan individen och dess Gud.
Dessa ”vanliga” muslimers mål är att leva ett fritt liv och lämna var och en att dyrka sin Gud på sitt sätt. Det är en kolossal skillnad mellan vanliga hederliga muslimers mål och islamisternas mål!

Islamister sprider sig över hela världen för att sprida sina tolkningar av Islam.
De tror inte på något annat än sharia lagen eftersom den kommer från Gud – och allt annat är från människor. Samtidigt erkänner de inte att koranens tolkningar är gjorda av personer som vill styra över oss, som det
behagar dem själva.

Islamister har rätt att tro på vad de vill i ett demokratiskt land. MEN de har ingen rätt att riva ner alla humanistiska och demokratiska lagar och regler och styra alla andra med sina egna ”nomad-regler”, som hör till historien.

Jag ber alla politiska partier att fortsätta sitt arbete med mångfaldsfrågor – men dessa ska vara baserade på humanism och demokratiska grunder.
Islamister hör inte dit.

Ett bevis för detta är det som hände i Solna tingsrätt.
Kvinnan som representerade Centern i fallet i Solna har inte gjort fel!
Hon var trogen sin religion och dess lagar och hon ansåg att mannen som misshandlade sin fru hade rätt, enligt Koranen. Hennes tro är att sharia är de lagar som ska tillämpas här på jorden – inte bara här i Sverige.
Så här säger Koranen om detta:
Det är naturligt för henne att alla ska leva efter sharia
lagen även här i Sverige.
Så här säger Koranen:

 

 

Att muslimer inte ska vända sig till polisen är också rätt i hennes värld.
Så här säger Koranen:

 

Än en gång, detta är inte kvinnans fel. Jag tycker att de som till varje pris vill visa att de gör något för integrationen måste välja rätt personer.
Personer som lever i nuet, inte i öknen på 600-talet då det både fanns mäktiga stammar och slavar.
Offret som förlorade mot förövaren förlorade eftersom rättsväsendet i Sverige har kastat bort en av sina grundläggande principer. Solnas tingsrätt dömde efter familj och status – och detta i sig stämmer inte med Sveriges grundlag som bestämmer att alla är lika inför lagen.

Jag ber alla politiska partier i Sverige att i sitt ivriga
sökande efter nya ansikten, välja rätt person.
Kasta inte er över vem som helst bara för att denna är invandrare eller muslim!
Om ni fortsätter med att välja vem som helst kommer
Sverige att förlora sin demokrati och rasister att vinna mark.

De som vill ha sharia lagen behöver inte uppfinna hjulet på nytt, de kan flytta dit där den redan finns.

På återseende
Sayed Khatib

Snart kommer avsnitt II

Koranens texter från: Koranens budskap av Muhammed Knut Bernström

Vill du läsa om fallet här är länken:
HD  Expressen

 

Varning för kamelen!

Den arabiska kulturen är en av de rikaste kulturerna  – och med detta menar jag, det som är skrivet på arabiska.

Araberna erövrade flera länder och tvingades folket där att använda arabiskan. På så sätt utrotades många språk – eller blev nästan utrotade – i Egypten, Syrien, i västsödra Iran (Dåvarande Persien) och hela Nord Afrika. Men de erövrade arabiserade folken hade med sig sina traditioner och kulturer som berikat arabiskan lingvistiskt och litterärt.

Nu till kamelen! Var historien kommer från vet jag inte men den finns med i många arabiska böcker och refereras till på många olika ställen.

Den symboliska historien handlar om en beduin som hade en kamel. En dag var solen väldig het, beduinen skyddade sig från den heta solen inne i sitt tält. Mitt på dagen var solen väldigt stark och sanden var het, så att kamelen orkade inte vara ute längre.
Kamelen närmade sig tältet och sade till beduinen: Du, jag orkar inte med hettan, jag känner att jag ska dö om jag inte skyddar mitt huvud. Kan jag ha mitt huvud inne i tältet?”
Beduinen var rädd om sin kamel, så han svarade – visst inga problem! Efter en liten stund sade kamelen: ”Du, jag känner att vattnet avdunstar från min puckel, det är brist på vatten i detta område, om jag dör kommer du också att dö i denna stora öken. Kan jag skydda min puckel inne i tältet?” Beduinen tänkte – Kamelen har rätt, om den dör har jag ingen chans att överleva, så han svarade: Visst, du kan skydda din puckel inne i tältet.

En liten stund senare tog kamelen in sina bakre ben i tältet utan att fråga beduinen. Beduinen protesterade inte, men efter en stund sade kamelen till beduinen: Jag tycker att du stör mig, lämna mig i fred och lämna tältet!

Jag tänkte på kamelen när jag läste nyheterna om Al-Azharskolan som har könsuppdelade idrottslektioner.

Att Skolinspektionen godkänner könsuppdelade lektioner förvånar mig inte eftersom tjänstemän är tränade att följa paragrafer utan att tänka. ”Så säger lagen så gör vi”. Om de inte lyder lagen begår de tjänstefel.
Politiker och lagstiftare måste leva i det Sverige som finns idag, inte det Sverige som fanns när de gamla lagarna stiftades under vikingarnas tid!
Skolinspektionens representant hävdar i TV inslaget att religionsfriheten är viktigast.

Religionsfrihet som jag ser det, handlar om friheten att välja sin religion och dyrka den Gud man väljer – inte tvinga andra, särskilt barn, att lära sig en despotisk doktrin, som utmålar alla andra som mindre värda, på grund av deras religion.

Vi alla är lika värda, ingen är bättre än någon annan. Detta är en princip som demokratin byggs på.
Sveriges alla regeringar har haft integrationen som mål. Man spenderar milliarder för att integrera invandrare, sedan spenderar man lika mycket för att riva ner detta genom att tillåta islamiska skolor som indoktrinerar barn och ungdomar att de är annorlunda och att deras religion är den bästa som Gud kunde komma med.
Screen Shot 2016-08-28 at 16.10.07

Jag måste erkänna att jag blev paff när Aktuellt den 29 aug. visade en debatt som handlade om könsuppdelade idrottslektioner. Gästerna var Olle Burell (S) skolborgarråd i Stockholms stad och en kvinna som har grundat en plattform under namnet Muslimska Feminister. Inte ens feminismen ska vara till för alla kvinnor – det ska vara specialare till muslimska kvinnor! Alla andra som har kämpat för kvinnors rättigheter duger inte, de ska vara muslimer, annars duger de inte!

Lyssna noga på det hon säger i länken och lägg märke till detta:” Vi måste tänka på att det här en muslimsk friskola vilket innebär att majoriteten av eleverna som går på denna skola har någon form av kulturell eller religiös muslimsk övertygelse, vilket i sin tur, om jag får spekulera lite fritt, inte är så kontroversiellt för dem”.
Alltså det finns ”vi” och ”de”. Hur kan vi bygga någon form av integration när vi har ”vi” och ”de”?

En demokrati byggs på majoritetens val och skolsystemet i Sverige är majoritetens val.
Och det är detta val som gäller.

Alla som har läst lite om Islam vet att det inte finns någon enhetlig form av Islam. Den här skolan som kallar sig Al-Azharskolan kommer aldrig att få en Shia-, Ahmadi- eller Ismaili-elev. Intellektuella sunniter skickar inte heller sina barn till ett sådant ställe.
Detta innebär att skolan är till för en minoritet bland minoriteterna.

Skollagen gäller för alla skolor och för hela skolsystemet i Sverige. Därför ska alla skolor följa den lagen och det ska inte finnas något undantag på grund av en tolkning av någon religion.

Hela världen lider av terrorism, fanatism och fundamentalism och ändå tillåter vi skolor som undervisar i koranen och hävdar att alla icke muslimer är orena och syndare.

Gynnar detta demokratin? Kan detta skapa ett samhälle där alla respekterar varandra?

Jag har jobbat som lärare och har inte haft det minsta problem när det gällde gympalektioner, det är bara i Islamisternas skolor man vill ändra allt som inte passar deras egna fundamentalistiska tolkningar.

Jag vet inte vem lärde vem – har kamelen lärt islamister sitt lömska spel eller har han lärt sig från Islamisterna?
Nu har man börjat med gympalektionerna – sen fortsätter de med resten…

Beslutsfattarna måste vakna nu! Kamelen har fått alldeles för mycket plats i tältet!

Länken är till SVT play, debatten börjar vid 6 minuter och 30 sekunder

Vem är det du vill dupera?

Jag ställer denna fråga till kvinnan som intervjuades på SVT ” Opinion Live” torsdag den 25 aug.
– och som försvarade rätten att bära slöja, hon sade att ”hon ville ha det så och att det var hennes eget val”.
Kvinnan gick till attack mot dem som kämpar för kvinnans fria vilja. Enligt henne är de just dessa fritänkare som vill förtrycka kvinnor och ta bort deras fria vilja att få klä sig som de vill. Hon använde sig av den gamla tekniken ”anfall är bästa försvar.”
Frågan är: Är det verkligen så att muslimska kvinnor frivilligt väljer att klä sig i dessa förtryckande symboler?
I alla debattformer försvarar muslimska kvinnor, som klär sig enligt ”Sharia”, att de har valt det själva. Detta är lögn.

Sjal, slöja, burka och chador är inget annat än en symbol för förtryck. (Apropå chador – ordet kommer från persiska och betyder tält) – ett tält där männen ville låsa in ”sina” kvinnor. Små flickor kläs i sådana kläder som barn. De kan inte byta till något annat och som barn har de inte heller möjligheten att välja sina egna kläder.

Att klä små flickor med shariakläder från tidigt barndom är samma teknik som man använder för att tämja elefanter. Elefantens ägare binder babyelefantens ben vid ett träd eller en stolpe. Babyelefanten försöker röra sig som den vill men repet förhindrar detta och ger stackaren en obehaglig smärta.
Efter många misslyckade försök att göra sig fri, fixeras tanken i elefantens hjärna att ”detta är omöjligt” och den slutar försöka. När elefanten växer upp och dess styrka räcker för att spränga repet och till och med för att rycka upp trädet från marken, vågar den inte detta eftersom barriären finns i dess egen hjärna.
Samma sak händer med små flickor som ”binds” med shariakläder sedan tidigt barndom. Försöker de frigöra sig straffas de av den manliga diktatorn i hemmet.

Som muslimer fostras vi med illusionen att vi är Guds bästa folk ”Umma”  detta enligt Koranen.

Screen Shot 2016-08-28 at 16.10.07
På grund av att vi är bäst, utsätts vi för hela den resterande mänsklighetens avund.
Alltså – hela världen vill radera ut vår identitet, som visar att vi är den allra bästa rasen som Gud har skapat.
Vi, som är Guds bästa folk, får göra som vi vill eftersom vi inte kan göra några misstag.
Om vi ändå gör misstag, kommer försvarsmekanismen till vår räddning – medvetet eller omedvetet försvarar vi oss mot alla ”orättvisor” vi är utsatta för.

Muslimer har under historiens gång identifierat sig med förtryckaren (hatpredikanterna) och accepterat deras despotiska tolkningar av religionen. I kraft av sin position och makten de fått, utpekar de alla som ifrågasätter förtrycket mot muslimska kvinnor som fiender – som vill ta bort kvinnornas ”fria val”.

Jag är inte emot att någon kvinna väljer att bli slav om hon är nöjd och glad med detta, men att försöka dupera andra – så som i tv-programmet – är absolut ohederligt.

Däremot är jag absolut emot att sådana kläder är symbol för överlägsenhet och en hemlig kod till muslimska män.
För det första, shariakläder visar tydligt att här är det andra regler som gäller i kontakten med den muslimska kvinnan.
För det andra signalerar kläderna till andra muslimska män att ”jag tillhör stammen” och då får de muslimska männen inte röra ”systern”.
För det tredje, enligt många muslimska predikanter, är kvinnor som inte är klädda enligt sharia oanständiga och därmed ett lätt byte för alla hungriga män. (se BBC länken)

Det sista och farligaste av allt är det som det berättas om i många islamiska böcker:
Omar Ibn-Alkhattab, den andre Kalifen efter Mohammed, piskade kvinnor som använde parfym och sade till dem:
”Vet ni inte att männens hjärtan ligger under deras näsor?”
Alltså, han insåg att män var liksom hundar som känner vittringen av en tik som löper!
Jag anser att detta är en av många förklaringar till våldtäkterna under festivaler.

Psykologiforskare har skrivit mycket om fenomenet ” Offrets identifiering med sin förtryckare”. Därför kan jag förstå att vissa muslimska kvinnor försvarar de orättvisor som de själva blir utsatta för.
Däremot kan jag inte förstå att Amnesty och andra mänskliga grupper kan försvara shariaklädsel.
Hoppas att Amnesty och Co. kan lära sig något av det jag skrev.

Här kommer en länk som visar hur islamisterna behandlar kvinnor.
I klippet ser vi hur en islamistisk minister som svarar en kvinnlig journalist på ett lågt och förolämpande sätt när hon frågade om yttrandefriheten.
Sedan ser vi en intervju med några unga män som anser att kvinnorna själva bär skulden till övergreppen, eftersom de klär sig på ett annat sätt än den muslimska seden.
Efter detta kommer en fundamentalistisk kvinnlig journalist som förnekar kvinnoförtrycket.
Underligast är att hon anklagar andra muslimska kvinnor för Islamofobi!

Kvinnor är inte fis, piss eller bajs!

I min bok, Bevara Sverige Svenskt, skrev jag på sidan 101 ”Om okunnigheten varit en människa hade jag dödat den. Jag tycker att det är primitivt, barbariskt, och ociviliserat att döda – men när det gäller okunnigheten skulle jag inte tveka en sekund. Okunnigheten är människans obotliga cancer, den måste opereras bort.”

Jag tänkte på detta när jag läste att Antidiskrimineringsbyrån Malmö mot diskriminering stämmer Helsingborg stad för diskriminering.(Läs om fallet)

Jag undrar om Antidiskrimineringsbyrån förstår vad detta verkligen handlar om!
De som har besökt mellanöstern kan vittna om att majoriteten av muslimer i arabvärlden och mellanöstern hälsar på samma sätt som man gör i Sverige och resten av Europa, alltså man skakar hand med det motsatta könet utan problem.
Det är bara här i Sverige som vissa personer, som lever på socialen, också har kommit på att man kan dryga ut ekonomin genom att förakta kvinnor och sedan få skadestånd för detta.
Den som föraktar kvinnor visar att vederbörande är en primitiv människa, men när hans låga beteende får stöd och försvaras av feministiska- och så kallade socialistiska organisationer kan jag inte förstå detta.( Läs mer)

Jag är övertygad om att när de försvarar en kvinnoföraktare har de inte kunskap om vad som ligger bakom hans beteende.
Frågan är: Är det verkligen så att Islam förbjuder män att skaka hand med kvinnor?
Som vanligt beror det på vem som tolkar texterna och var vederbörande har vuxit upp.

Frågan handlar om en fundamentalistisk tolkning av Koranen, och profetens Hadith.

Detta är från Koranen:

Screen Shot 2016-07-24 at 18.12.23

 

Enligt Islams regler måste man göra om ”wodo” (sin rituella rening), det vill säga, man måste tvätta sig igen om man har fisit, pissat, eller bajsat, eller har rört vid kvinnor.
Är det detta som feminister vill jämställa kvinnor med?

Har jämställdheten sjunkit till en sådan låg nivå att de feministiska och socialistiska organisationerna vill jämföra kvinnor med fis, piss och bajs?

Här är en bild från ”Sahih Muslim”:

Screen Shot 2016-07-24 at 17.36.20

Bilden ovan är från ”Sahih Muslim” som är en av Islams mest respekterade böcker efter Koranen. Innebörden av denna text är att man måste göra om bönen om en åsna, kvinna eller en svart hund passerar framför den som ber. När berättaren frågade profeten: Vad är skillnaden mellan en svart hund, röd hund eller en gul hund? svarade profeten: ” Svart hund är en Satan.”

Alltså kvinnor är lika med åsnor, och svarta hundar som är djävlar enligt Islams profet.
Är detta Antidiskrimineringsbyråns mål med jämlikhet – att de vill kämpa för att jämställa kvinnor med åsnor och djävlar?

Sluta stödja och försvara  odemokratiska, fascistiska, reaktionära och fundamentalistiska idéer, som kamouflerar sig i religionens namn!

Kvinnor är inte piss, bajs eller djävlar!

Därför är jag emot Islamiska skolor.

När jag delade en artikel som humanisterna hade publicerat i DN, var det många av mina FB vänner som gillade och delade den, men jag fick även den här kommentaren:
Ali

Jag svarade:
Mitt svar
Nu har jag tid att svara Ali och många andra som undrar varför jag är emot religiösa skolor i allmänhet och islamiska i synnerhet.
Svenska skolan har religionskunskap, islamiska skolor har RELIGIÖS FOSTRAN.
Att lära barn om religioner, som svenska skolan gör, är inte detsamma som att uppfostra barnen enligt en viss religion.

Svenska skolan diskuterar fakta och religionshistoria, islamiska skolor förlöjligar andra religioner och beskriver judar och kristna som hedningar och menar att de har ändrat guds verkliga budskap.

Islam är Gods enda religon
Slutsatsen, enligt islam, är att resten av världens befolkning är otrogna och hedningar.

Svenska skolan främjar vänskap och lär barnen att samarbeta, att tänka fritt och kritiskt, att alla människor är lika, att ingen ska diskrimineras på grund av sin tro mm.

Men vad är problemet med en islamisk skola som uppfostrar barn?
Enligt Islam är Koranen Guds ord och allting som finns i den är sant och tidlöst.
Man får inte ändra, radera, korrigera eller modifiera det minsta i Koranens text även om det handlar om stavfel.

Detta är grunden i Islam och ingen får diskutera detta.

Här kommer några frågor till alla som försvarar islamiska skolor.
Om man kan svara JA då lovar jag att ändra min inställning.

1- Kan någon lärare i en islamisk skola säga att nedanstående text är fel?
Välj inte Judar och

2- Kan en lärare säga till sina elever att texten nedan inte gäller i modern tid?
Kämpa mot Gud

3- Kan en lärare i islamiska skolan säga till sina elever att det är Sveriges lagar och bestämmelser som gäller inte den här texten?
Lyd Gud

Min sista fråga är vem som begår hets mot folkgrupp?

Bilderna på koranens texter är skärmdumper från Koranens budskap av
Mohammed Knut Bernström.
Det är den officiella tolkning som islamiska förbundet i Sverige tillämpar.

Klicka på textbilden för att komma till Koranens budskaps webbsida.